VEL Arkitekt- & Byggerådgivning ApS - vel-ark.dk logo

Udbudsmateriale 

Tilbud


Det kan være svært at gennemskue om håndværkernes priser er de "rigtige". Derfor anbefaler jeg altid, at man udbyder opgaven og indhenter tilbud fra 3 forskellige entreprenører. Før der indhentes tilbud, er det vigtigt, at opgavens indhold er opstillet således, at forudsætninger for de 3 tilbud er de samme.


Der er meget stor forskel på kvaliteten af byggeriet og hvis kravet for kvaliteten ikke er fastlagt, vil man ofte opleve, at der konkurreres på ikke sammenlignelige løsninger, for at gøre et tilbud så billigt som muligt.

Derfor opstiller jeg et udbudsmateriale, så man kan kontrollere de enkelte priser helt ned til de mindste detaljer og tilmed vurdere om den afsatte pris virker fornuftig.Sikkerhed under udførelse


Mange er ikke klar over, at man som bygherre har det overordnet ansvar for sikkerheden under byggeriet. Det er uanset om man har med en professionel og erfaren håndværker at gøre.


Et udbudsmateriale indeholder en plan for sikkerhed og sundhed. Samtidig overdrages ansvaret for sikkerheden juridisk til entreprenøren.


Koordineringsansvar under udførelse


VEL Arkitekt- & Byggerådgivning sørger altid for at opgaven udbydes i hovedentrepriseform.

Det vil sige, at der kun er kontakt til en byggeleder (hovedentreprenør), som har samtlige faggrupper under sig. Jeg sørger tilmed for koordinering herimellem.


Læs endvidere afsnittet Fagtilsyn under udførelse, som VEL Arkitekt- & Byggerådgivning også kan hjælpe med.


Aftalegrundlag


Ved at få lavet et udbudsmateriale, sikrer man sig, at man har et klart aftalegrundlag for, hvordan tingene skal udføres, da man hele tiden kan referere til en beskrivelse, som håndværkeren har givet tilbud ud fra.


Dermed vil usikkerheden omkring, hvad der er indeholdt i tilbuddet, ikke være til stede, da det tydeligt fremgår af det beskrivende materiale.Udbudsproces


En udbudsproces består af følgende aktiviteter:


  • Beskrivende materiale, herunder oplæg til kontrakter/acceptskrivelse
  • Detaljeret tegningsmateriale
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Byggesagsbeskrivelse, som er det mere juridiske dokument, der definerer aftalegrundlaget
  • Fælles besigtigelse med 3 stk. entreprenører
  • Håndtering af eventuelle spørgsmål under spørgerunde
  • Modtagelse af gennemgang af 3 stk. tilbud
  • Udarbejdelse af kontrakt med vindende entreprenør


Efter ovenstående er udført, kan man med ro i maven sætte håndværkerne i gang.Dog vil der under udførelse altid være behov for hjælp til at føre tilsyn således, at der sikres, at det der bliver udført, stemmer overens med udbudsmateriale.

Læs endvidere afsnittet Fagtilsyn under udførelse, som VEL Arkitekt- & Byggerådgivning også kan hjælpe med.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes