VEL Arkitekt- & Byggerådgivning ApS - vel-ark.dk logo

Fagtilsyn under udførelse

VEL Arkitekt- & Byggerådgivning har stor erfaring med at udføre fagtilsyn under udførelse af byggeprojekter. Under byggeprojektet kan der opstå uforudsete fejl eller problemer.


Omfanget og mængden af disse fejl kan mindskes betydeligt ved at indføre et fagtilsyn under byggeprocessen. På denne måde kan fagtilsynet rette op på fejl og problemer rettidigt, og mindsker risikoen for store udgifter og forsinkelser. 

Billede af arkitekter der ser på tegning under udførelse

Et fagtilsyn bidrager til en gnidningsfri byggeproces

Selve fagtilsynet er vigtigt for enhver byggeproces, for at sikre at tankerne og planerne bliver udført korrekt. Dertil giver det også mulighed for at løse og besvare eventuelle tvivlsspørgsmål, som skulle opstå hos håndværkerne undervejs i byggeprocessen. Tilsynene består af besigtigelser, hvor arbejdet bliver gennemgået med håndværkerne, som skal forstå omfanget og indholdet i byggeprojektet. Jeg vil kunne vejlede og give anbefalinger til, hvordan alle parter i byggeprocessen kan samarbejde bedst muligt, så fejl og misforståelser mindskes så vidt som muligt. 


Det vil et typisk fagtilsyn omfatte

Under fagtilsynet er det VEL Arkitekt- & Byggerådgivnings opgave at sikre kvaliteten af materialerne og at håndværkerne udfører opgaverne korrekt efter de planer og tanker, der er blevet fremført. Under byggeprocessen kan der opstå uforudsete problemer, som er min fornemmeste opgave at løse. Det kan dreje sig om en ekstra regning fra håndværkerne for uforudsete ting undervejs. Her vil jeg give min professionelle vurdering af, om priserne der gives, er rimelige i forhold til det arbejde, som skal udføres. 

På denne måde er VEL Arkitekt- & Byggerådgivning en samarbejdspartner ude på byggepladsen, som sikrer at alt spiller og projektet kommer i mål.

Lad VEL Arkitekt- & Byggerådgivning stå for fagtilsynet

Jeg har arbejdet med fagtilsyn i mange år og har derfor stor erfaring med at få byggeprojekter til at fremskride gnidningsfrit, sådan at projektet kommer helt i mål.
Skulle der mod forventning ske noget uventet på byggepladsen, vil jeg kunne stå klar til at træde ind med min ekspertise, og komme med fornuftige løsninger. Bygherre vil derfor, gennem hele udførelsesperioden, være i trygge hænder.

Har du spørgsmål vedrørende fagtilsynet og hvad det måtte indebære, så er du altid velkommen til at kontakte mig.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes