VEL Arkitekt- & Byggerådgivning ApS - vel-ark.dk logo

Byggeansøgninger og færdigmelding af byggeri

Ønsker du at bygge nyt, bygge om eller bygge til og er du i tvivl om, hvad det kræver af kommunetilladelser, så kan jeg, som byggerådgiver, hjælpe dig.

Ofte kommer denne fase efter idéfasen (arkitektforslag), hvor jeg forinden har hjulpet med forslag til indretning og design. Det kan du læse mere om her. Har du udelukkende brug for hjælp til byggeansøgningen, kan vi dog gå direkte til ansøgningsfasen.

Byggeansøgninger af dit næste byggeri


En byggeansøgning er nødvendig i ethvert byggeprojekt, og kan være en uoverskuelig proces at begå sig ud i. Her står VEL Arkitekt- og Byggerådgivning klar til at hjælpe dig igennem processen fra start til slut. Ansøgningsfasen består af et fyldestgørende tegningsmateriale til kommunen samt udfyldelse via ansøgningsportalen Byg&Miljø.


Jeg har stor erfaring med håndtering af byggesager fra start til slut. Dette indebærer også en tæt dialog med kommunen, sådan at du som kunde hos mig ikke behøver at være involveret undervejs.


Når man modtager en byggetilladelse, er der nogle betingelser, som skal gennemgås forinden. Disse betingelser er afgørende for, at man opnår en ibrugtagningstilladelse, som udstedes efter man har færdigmeldt opgaven, såfremt at der forinden er fremsendt dokumentation for at betingelserne er opfyldt.


Disse betingelser kan blandt andet være følgende:

  • statiske dokumentation
  • varmetabs- eller energiberegning
  • jordbundsundersøgelse
  • afsætningsplan af landinspektør.


Alle ovennævnte ydelser kan leveres af VEL Arkitekt- & Byggerådgivning.

Færdigmelding af byggeri

Billede af byggetegninger

Når ethvert byggeprojekt er færdigt, skal dette færdigmeldes til kommunen. Når dette er sket får man en ibrugtagningstilladelse af byggerier, som gør at dit byggeri er færdigt og klar til brug. Jeg kan som byggerådgiver varetage denne proces og sørge for, at dette indberettes korrekt. Der er i processen en masse nødvendig dokumentation, som skal medsendes. Jeg har den nødvendige erfaring og ekspertise på området, og kan derfor sikre at de rigtige og nødvendige tegninger samt beregninger udføres. Disse er vigtige for at dokumentere, at de tekniske lovkrav for bygningen, er overholdt. 

Lad VEL Arkitekt- & Byggerådgivning stå for byggeansøgningen og færdigmelding af dit byggeri

Jeg har stor erfaring og ekspertise med at udarbejde byggeansøgninger og færdigmeldinger af byggeprojekter. Jeg har derfor den nødvendige viden samt et komplet overblik over, hvordan processen skal forløbe, samt hvad begge processer skal indeholde. Du kan derfor slippe alle bekymringer angående love og regler under begge processer med VEL Arkitekt- og Byggerådgivning ved din side. Hvis du har spørgsmål eller blot mangler en byggerådgiver til at opstarte byggeprocessen, så kontakt mig i dag så vi kan starte et effektivt og tæt samarbejde.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes