VEL Arkitekt- & Byggerådgivning ApS - vel-ark.dk logo

Byggeansøgninger og færdigmelding af byggeri

Ønsker du at bygge nyt, bygge om eller bygge til og er du i tvivl om, hvad det kræver af kommunetilladelser, så kan jeg, som byggerådgiver, hjælpe dig.Ofte kommer denne fase efter idéfasen (arkitektforslag), hvor jeg forinden har hjulpet med forslag til indretning og design. Det kan du læse mere om her. Har du udelukkende brug for hjælp til byggeansøgningen, kan vi dog gå direkte til ansøgningsfasen.Ansøgningsfasen består af et fyldestgørende tegningsmateriale til kommunen, samt udfyldelse via ansøgningsportalen Byg&Miljø.

Jeg har stor erfaring med håndtering af byggesagshåndtering fra start til slut inklusiv dialog med kommunen, så du behøver ikke at være involveret undervejs.


Når man modtager en byggetilladelse, er der nogle betingelser som skal gennemgås forinden. Disse betingelser er afgørende for, at man opnår en ibrugtagningstilladelse, som udstedes efter man har færdigmeldt opgaven, såfremt at der forinden er fremsendt dokumentation for at betingelserne er opfyldt.


Disse betingelser kan blandt andet være følgende:


  • statiske dokumentation
  • varmetabs- eller energiberegning
  • jordbundsundersøgelse
  • afsætningsplan af landinspektør.


Alle ovennævnte ydelser kan leveres af VEL Arkitekt- & Byggerådgivning.

Billede af byggetegninger

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes